publicerad: 2021  
sifferuppgift siffer­uppgiften siffer­uppgifter
siffer|­upp·gift·en
substantiv
siff`eruppgift
ett tals storlek ut­tryckt i siffror som ofta till­sammans med andra ligger till grund för kvalitativ bedömning
kontrollera några siffer­uppgifter
belagt sedan 1854