publicerad: 2021  
signera signerade signerat
verb
signe´ra [sinj-] el. [siŋn-]
sätta sin signatur på något, ofta för att ge det rättslig giltighet i något av­seende
någon signerar (något)
signera en målning; signera ett av­tal; hon signerar sin nya bok på NK mellan 13 och 14
belagt sedan 1518 (Vadstenabrodern Peder Månssons bref); fornsvenska sighnera; av lat. signa´re 'beteckna; märka'; till signum; jfr ur­sprung till insignier, resignera, signa
signerasignerande, signering