publicerad: 2021  
signeri signeriet signerier
sign·eri·et
substantiv
[siŋneri´]
historiskt vanligen plur. försök att att fram­kalla eller av­värja över­naturliga makters verkningar genom troll­formler
belagt sedan 1608; till signa