publicerad: 2021  
sil silen silar
sil·en
substantiv
1 an­ordning för avskiljning av fasta partiklar ur vätska ofta någon sorts konstruktion med metall­nät
tesil
hon hällde sopp­spadet genom en sil
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska sil; bildat till ett verb mot­svarande tyska seihen 'sålla; sila'; besläktat med seg, (trol.) såll
2 var­dagligt dos narkotika som tas med hjälp av spruta
ta en sil
belagt sedan 1960-talet