publicerad: 2021  
sippra sipprade sipprat
verb
sipp`ra
ofta med partikel, t.ex.fram, in, ut sakta tränga fram el. in el. ned; särsk. om vatten
sippra (fram/in/ut) (någonstans)
sippra (fram) (någonstans)
sippra (in) (någonstans)
sippra (ut) (någonstans)
svetten sipprade (fram) i hans panna; vattnet sipprade fram ur grott­väggarna; vatten sipprade in genom det läckande taket
äv. bildligt
nyheten har redan sipprat ut
belagt sedan 1790; till sv. dial. sipa 'rinna sakta'; trol. ljud­härmande
sipprasipprande