publicerad: 2021  
sjuksköterska sjuksköterskan sjuksköterskor
sjuk|­sköt·er·skan
substantiv
sju`ksköterska
person med relativt avancerad (praktiskt och teoretiskt in­riktad) medicinsk ut­bildning, som arbetar in­om sjuk­vården
ambulanssjuksköterska; chefsjuksköterska; specialistsjuksköterska
sjuk­sköterska in­om äldre­vård; medicinskt an­svarig sjuk­sköterska; han vill ut­bilda sig till sjuk­sköterska; efter att ha arbetat som sjuk­sköterska ett par år började hon vidare­utbilda sig till läkare
belagt sedan 1764