publicerad: 2021  
skattesystem skatte­systemet, plural skatte­system, bestämd plural skatte­systemen
skatte|­syst·em·et
substantiv
skatt`esystem
system för beskattning ofta särsk. med tanke på fördelningen av skattebördan mellan olika grupper
det nya skatte­systemet skulle upp­muntra folk att arbeta snarare än att skatte­planera
belagt sedan 1860