publicerad: 2021  
skattsedel skattsedeln skattsedlar
skatt|­sedl·ar
substantiv
skatt`sedel
dokument som ut­färdas av skatte­myndighet där det fram­går vilken skatte­tabell en arbets­givare ska ut­gå från när skatt ska dras från en arbets­tagares lön och som ska tillhanda­hållas alla skatt­skyldiga
A-skattsedel; F-skattsedel
belagt sedan 1852