publicerad: 2021  
skeleton ingen böjning, utrum
skel·et·on
substantiv
skel´eton
tävlings­kälke som är av­sedd för specialbyggda isbanor med vallar i kurvorna och som den åkande ligger fram­stupa på
JFR rodel
belagt sedan 1899; av engelska skeleton (toboggan) 'skeleton(kälke)', till skeleton 'skelett; stomme'; jfr ur­sprung till skelett