publicerad: 2021  
skepparbrev skeppar­brevet, plural skeppar­brev, bestämd plural skeppar­breven
skepp·ar|­brev·et
substantiv
skepp`arbrev
kompetensbevis som till­delas person med skeppar­examen och viss praktik och som ger behörighet att föra mindre far­tyg i viss typ av trafik
belagt sedan 1912