publicerad: 2021  
skeppsklocka skeppsklockan skeppsklockor
skepps|­klock·an
substantiv
skepp`sklocka
klocka som främst an­vänds för att ge signal när ett far­tyg ligger för ankar i dimma samt för att markera tiden
JFR glas 3
belagt sedan ca 1755