publicerad: 2021  
skeppsmäklare skepps­mäklaren äv. vardagligt skeppsmäklarn, plural skepps­mäklare, bestämd plural skeppsmäklarna
skepps|­mäkl·ar·en
substantiv
skepp`smäklare
person som bl.a. förmedlar fraktavtal och av­tal om försäljning, byggande och under­håll av far­tyg samt bi­träder vid haveri­uppgörelser
belagt sedan 1796