publicerad: 2021  
skickelse skickelsen skickelser
skick·els·en
substantiv
skick`else
något hög­tidligt (händelse)ut­veckling som fram­står som ödes­bestämd
genom en försynens skickelse tvingades han sam­arbeta med sin ärke­fiende
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska skikkelse 'ordning; bestämmelse'; efter lågtyska schickenisse med samma betydelse; till skicka