publicerad: 2021  
skicklig skickligt skickliga
skick·lig
adjektiv
skick`lig
mycket duktig i det av­seende som fram­går av samman­hanget, ofta i sitt yrke
hantverksskicklig; yrkesskicklig
skicklig (i något) skicklig (på att+verb)
en skicklig kirurg; en skicklig fotograf; en skicklig organisatör; en skicklig advokat; skicklig i hant­verk
äv. om handling eller dylikt
hans skickliga försvar
belagt sedan 1536; jfr fornsvenska skikkeliker 'ordentlig; hederlig; konst­full'; av lågtyska schickelik med samma betydelse; till skicka