publicerad: 2021  
skildring skildringen skildringar
skildr·ing·en
substantiv
skil`dring
åter­givning i ord eller bild av visst händelse­förlopp, förhållande eller dylikt
barndomsskildring; naturskildring; reseskildring; ögonblicksskildring; ögonvittnesskildring
en skildring (av någon/något/sats)
en skildring (av någon)
en skildring (av något)
en skildring (av sats)
en historisk skildring; en realistisk skildring; en själv­biografisk skildring; en dramatisk skildring av flykten från hem­landet; i sina memoarer ger hon en öm­sint skildring av sin mor
belagt sedan 1804