publicerad: 2021  
skolskepp skol­skeppet, plural skol­skepp, bestämd plural skol­skeppen
skol|­skepp·et
substantiv
sko`lskepp
skepp där under­visning i segling sker
den stolta fyr­mastade barken är nu­mera skol­skepp; eleverna till­bringade fyra veckor på skol­skeppet
belagt sedan 1884