publicerad: 2021  
skrap skrapet
skrap·et
substantiv
1 skrapande ljud
JFR 2rasp
skrapet av möbler som flyttas
belagt sedan 1749; fornsvenska skrap 'skräp; skrot'; till 2skrapa
2 värde­lösa rester som upp­kommit vid skrapning av (mat)kärl eller dylikt
sleva i sig av skrapet; han fick nöja sig med skrapet
äv. bildligt om mindre fram­stående personer, ofta de sämsta i en viss grupp skämtsamt el. ned­sättande
alla A-lags­spelarna och flera av B-lags­spelarna var sjuka, så de var tvungna att ta skrapet
belagt sedan 1496 Stockholms stads tänkeböcker