publicerad: 2021  
skrovlig skrovligt skrovliga
skrov·lig
adjektiv
[skråv`-] el. [skrå`v-]
grov och ojämn på ytan
skrovliga kalkade väggar; barkens skrovliga yta
äv. bildligt rosslig
han sjöng med skrovlig stämma
belagt sedan 1682; sv. dial. skrovlig, skrovlot; ev. besläktat med tyska schroff 'skrovlig'