publicerad: 2021  
skrovmål skrov­målet, plural skrov­mål, bestämd plural skrov­målen
skrov|­mål·et
substantiv
[skrå`v-]
i vissa ut­tryck stort mål mat
få sig ett riktigt skrov­mål
belagt sedan 1860