publicerad: 2021  
skrämsel skrämseln
skräm·seln
substantiv
skräm´sel
stark (plötslig) rädsla
skrämselpropaganda; skrämseltaktik
skrämsel (för/över något/att+verb/sats)
skrämsel (för något)
skrämsel (för sats)
skrämsel (för att+verb)
skrämsel (över något)
skrämsel (över sats)
skrämsel (över att+verb)
äv. med ton­vikt på mot­svarade (ansikts)ut­tryck
med skrämsel i ögonen
belagt sedan 1722; till skrämma