publicerad: 2021  
skräp skräpet
skräp·et
substantiv
mängd av värde­lösa eller förbrukade före­mål t.ex. pappersavfall
skräpbod; skräphög; skräprum
hela vinden var full med skräp; hans fickor var fulla med skräp
äv. om något mindre värde­fullt (som dock inte betraktas som av­fall) vanligen i sammansättn.
JFR otyg
skräpkultur; skräplitteratur
äv. mer abstrakt, i ut­tryck för dåligt till­stånd, dålig moral eller dylikt
det är bara skräp med far­far nu­förtiden; de behandlade djuren som om de vore skräp
belagt sedan 1672; sv. dial. skräp 'skräp; torra kvistar'; nära besläktat med 2skrapa!!