publicerad: 2021  
skvattram skvattramen
skvatt·ram·en
substantiv
skvatt`ram
en ris­artad, starkt doftande myrväxt med tal­rika, vita blommor i täta kvastar
belagt sedan 1638; trol. bildat till sv. dial. skvattra 'stänka, plaska'; av ljud­härmande urspr.