publicerad: 2021  
skädda skäddan skäddor
skädd·an
substantiv
skädd`a
1 vanligen i sammansättn. flundra
belagt sedan 1806; trol. av samma urspr. som skädda 2
2 sjö­fart (mjukt rundad) tre­kantig platta på äldre typ av logg
loggskädda; roderskädda; styrskädda
belagt sedan 1793; sv. dial. skädda; jfr no. dial. skjedda 'flat käpp; platt sten'; trol. besläktat med 1skida 1