publicerad: 2021  
skällsord skälls­ordet, plural skälls­ord, bestämd plural skälls­orden
skälls|­ord·et
substantiv
skäll`sord
ned­sättande ord
skälls­ord som "rasist" och "fascist"
belagt sedan 1535; till 2skälla!! och ord