publicerad: 2021  
1skär skärt skära
adjektiv
1 ljust röd
JFR 1rosa
körsbärsträdens skära blom; flickorna hade skära klänningar
belagt sedan 1808; av franska chair 'kött', i ut­trycket coleur de chair 'köttfärg'; av lat. car´o 'kött'; jfr ur­sprung till oskärad
2 ålderdomligt ren och oskulds­full
jung­fru skär
äv. som rent förstärknings­ord
ren och skär egoism
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skär 'skinande; ren; oskyldig'; nära besläktat med skir
2skär skäret, plural skär, bestämd plural skären
skär·et
substantiv
1 mycket liten ö i skär­gård; vanligen helt bestående av sten
skärpiplärka; granitskär; undervattensskär
de seglade ut mot de yttre skären
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skär; nord. ord, bildat till 2skära!!
2 skärande del av verk­tyg
JFR 1bill, egg
borrskär; plogskär; saxskär
äv. skuren linje, skåra
sågen fastnade i skäret
belagt sedan 1740; sv. dial. skär 'plogskär; nyckel­ax'; till 2skära!!
3 steg vid skridsko­åkning
långa, jämna skär
äv. om den upp­komna skåran i isen
skär efter skrid­skor
belagt sedan 1883
4 in­skärning i nyckel­ax
belagt sedan 1786