publicerad: 2021  
1skärpa skärpan
skärp·an
substantiv
skär`pa
1 skärande förmåga
en kniv utan skärpa
äv. bildligt, spec. om förmåga att upp­fatta sinnes­intryck, tänka klart, koncentrera sig eller dylikt
synskärpa
laget hade dålig skärpa i av­slutningarna
spec. äv. tydlighet, distinkthet
begreppsskärpa; tankeskärpa
skärpan i hennes om­döme
spec. äv. allvar, bestämdhet
mildra kritikens skärpa; han fram­förde med skärpa sina syn­punkter
belagt sedan 1615 (i bet. 'stränghet'), ca 1815 i bet. 'vetenskaplig exakthet'; ca 1840 i konkret bet.; bildn. till skarp
2 tydlig fotografisk åter­givning även av detaljer bl.a. genom att konturer syns som distinkta linjer el. kurvor
bilderna hade god skärpa; han råkade röra sig så det blev dålig skärpa på bilden
belagt sedan 1874
2skärpa skärpte skärpt, presens skärper
verb
skär`pa
1 göra skarpare genom att förtunna egg eller dylikt
JFR vässa
någon skärper något
skärpa verk­tygen mot en bryn­sten
äv. bildligt, spec. göra allvarligare och ibland mer akut
skärpa rösten; konflikten skärptes efter gränsintermezzot
spec. äv. göra svårare eller hårdare
skärpa kraven; skärpt avgifts­kontroll
spec. äv. göra mer upp­märksam, spänna
skärpa sina sinnen; skärpa upp­märksamheten
belagt sedan 1588; bildn. till skarp
2 öppna (malm­fyndighet) genom sprängning
någon skärper något
belagt sedan 1855; av äldre tyska schärfen 'skrapa, riva upp'; av samma urspr. som 2skärpa 1
skärpaskärpande, skärpning