publicerad: 2021  
skärsten skär­stenen
skär|­sten·en
substantiv
skä`rsten
en svavel­rik mellanprodukt vid fram­ställning av nickel eller koppar
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska skärsten; till 1skär 2 och sten