publicerad: 2021  
skötebarn sköte­barnet, plural sköte­barn, bestämd plural sköte­barnen
sköte|­barn·et
substantiv
skö`tebarn
före­teelse vars till­komst och ut­veckling någon vakar över med sär­skild om­sorg och kärlek
en plantering med ädla rosor som var mor­fars sköte­barn
belagt sedan 1763