publicerad: 2021  
skötesynd sköte­synden sköte­synder
sköte|­synd·en
substantiv
skö`tesynd
sär­skilt fram­trädande eller typisk svaghet eller ovana hos person el. grupp
hon hem­föll åt sin sköte­synd, att tröst­äta
belagt sedan 1766