publicerad: 2021  
slagord slag­ordet, plural slag­ord, bestämd plural slag­orden
slag|­ord·et
substantiv
sla`gord
kort, slag­kraftig språklig vändning som i förenklad form ut­trycker något krav eller dylikt
JFR paroll
ett slagord (för/mot/om någon/något/sats)
ett slagord (för någon)
ett slagord (för något)
ett slagord (för sats)
ett slagord (mot någon)
ett slagord (mot något)
ett slagord (mot sats)
ett slagord (om någon)
ett slagord (om något)
ett slagord (om sats)
demonstranterna skanderade slag­ord; banderoller med slag­ord; partiets slag­ord i val­rörelsen var "Alla ska med"
belagt sedan 1870