publicerad: 2021  
slagpåse slagpåsen slagpåsar
slag|­pås·en
substantiv
sla`gpåse
var­dagligt person (sär­skilt boxare) som inte kan försvara sig utan får ta emot en mängd slag
i början av proffs­karriären matchades han mest mot gamla slag­påsar
ofta bildligt om person som är före­mål för all­män kritik (och inte kan försvara sig)
fack­förenings­pampen blev kvälls­tidningarnas slag­påse
belagt sedan 1929