publicerad: 2021  
slagskepp slag­skeppet, plural slag­skepp, bestämd plural slag­skeppen
slag|­skepp·et
substantiv
sla`gskepp
mest historiskt största typen av örlogs­fartyg med tung artilleri­bestyckning
belagt sedan 1886; jfr eng battle-ship med samma betydelse