publicerad: 2021  
slingerbult slinger­bulten slinger­bultar
slinger|­bult·en
substantiv
sling`erbult
ofta plur. undan­flykt eller försök till bort­förklaring
efter diverse slinger­bultar med­gav ministern att han hade haft fel
någon gång äv. om mot­svarande person
belagt sedan 1834; till slingra och bult i bet. 'klump, kloss'