publicerad: 2021  
slussa slussade slussat
verb
sluss`a
1 ofta med någon av partiklarnain, ut, över låta (båt) gå genom sluss
någon slussar (in/ut/över) någon/något (någonstans)
någon slussar (in) någon (någonstans)
någon slussar (in) något (någonstans)
någon slussar (ut) någon (någonstans)
någon slussar (ut) något (någonstans)
någon slussar (över) någon (någonstans)
någon slussar (över) något (någonstans)
båten slussades in i kanalen
äv. bildligt, spec. släppa (in eller ut) genom någon passage eller dylikt
sällskapet slussades in i ett an­gränsande rum
spec. äv. mer abstrakt
slussa ut de långtids­arbetslösa på arbets­marknaden; slussa över arbets­kraften till industrin
belagt sedan 1890; slussning 1761
2 passera genom sluss
något slussar
båten slussade fint
belagt sedan 1890
slussaslussande, slussning