publicerad: 2021  
släktas släktades släktats
släkt·as
verb
släk`tas
mindre brukligt med prep. ha med­född likhet med viss (besläktad) person
SYN. brås
någon släktas på någon
han släktas på sin mor­far
belagt sedan mitten av 1400-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska släktas; till 1släkt!!