publicerad: 2021  
släp släpet, plural släp, bestämd plural släpen
släp·et
substantiv
1 del av klänning som släpar i marken
en brud­klänning med släp
äv. vagn, båt etc. som släpas (till sjöss eller på land) efter for­don
husvagnssläp; hästsläp; timmersläp; traktorsläp
belagt sedan 1612; av lågtyska slep med samma betydelse; besläktat med 2släpa 1
2 med prep.på, i det att släpa eller bogsera
(i/på) släp
(i) släp
() släp
den havererade båten togs på släp
äv. bildligt om (betungande) följe av något slag
hon kom till festen med alla barnen i släp
belagt sedan 1551; till 2släpa 1
3 hårt (fysiskt) arbete
slitet och släpet på familje­jordbruket
belagt sedan 1553; till 2släpa 1
4 sär­skilt jakt starkt luktande före­mål som släpas på marken för att åstad­komma ett konst­gjort spår
släpjakt
belagt sedan 1897; till 2släpa 1