publicerad: 2021  
slät slätt släta
adjektiv
helt fri från ojämnheter om yta eller dylikt
MOTSATS sträv JFR glatt, jämn 1
hennes hy var slät och rosig; buskarna var planterade på slät mark
spec. fri från extra prydnader
en slät ring
äv. bildligt, sär­skilt medelmåttig
hon hade ganska släta betyg från gymnasiet
en slät kopp (kaffe/te) se kopp
göra en slät figur se figur
slät som en barn­rumpa mycket släthennes hy är slät som en barn­rumpa
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska slät(t)er; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'glatt'; jfr ur­sprung till 1slätt!!, slätvar