publicerad: 2021  
smal smalt smala
adjektiv
1 som har liten bredd
MOTSATS bred 1
en smal cykel­fil; en smal och krokig grus­väg
den smala vägen se väg
belagt sedan 1492 (Stockholms Stads Jordebok 1474–1498); fornsvenska smal; trol. av lågtyska smal med samma betydelse; grundbet. 'liten', som i engelska small
2 som har liten tjocklek om person el. kropps­del
MOTSATS tjock 1
en smal tonårs­pojke; hon är smal om midjan
äv. om mat och dylikt mager, kalori­fattig
en smal frukost på grön­saker och frukt
smal som en sticka/pinne mycket smaltrots att hon åt hur mycket godis som helst var hon än­då smal som en sticka
smal som en vidja mycket smalom kvinna: i sina yngre dar var hon smal som en vidja
belagt sedan 1472–86 Speculum Virginum
3 som inte vänder sig till något större an­tal människor ofta på grund av svår­fattligt inne­håll
MOTSATS bred 2
en smal författare; smala tv-program sänds ofta sist på kvällen
belagt sedan 1948
4 i vissa ut­tryck lätt och enkel
att laga punkteringen var en smal sak
någons smala lycka se lycka
belagt sedan 1853