publicerad: 2021  
sms sms:et, plural sms, bestämd plural sms:en
substantiv
[esemes´]
kort text­meddelande som skickas via mobil­telefon
JFR mms
sms-lån; sms-tjänst
avisering via sms
belagt sedan 1994; initial­ord för engelska short message service