publicerad: 2021  
smälla av smällde smällt, presens smäller
smäll·er av
verb
smälla a´v
1 av­lossas
något smäller av
ett skott smällde av
belagt sedan 1662
2 skjuta iväg under kraftig ljudutveckling
någon smäller av något
smälla av en raket
belagt sedan 1848
3 var­dagligt bli mycket upp­rörd
någon smäller av
hon kommer att smälla av när hon får veta att hon blev under­känd
belagt sedan 1969