publicerad: 2021  
smörblomma smörblomman smörblommor
smör|­blomm·an
substantiv
smö`rblomma
en ört med flikiga blad och blanka, smörgula blommor all­mänt före­kommande i ängs-, hag- och betes­marker
en bunt med torkade smör­blommor låg ovan­på hörn­skåpet; smör­blommor och andra ranunkler; smör­blomman kallas ock­så "sol­öga" eller "gullskål"
ofta äv. om när­besläktade arter vanligen i sammansättn.
fjällsmörblomma; majsmörblomma; revsmörblomma; smörblomsväxt
belagt sedan 1759