publicerad: 2021  
1sned snett sneda
adjektiv
som inte är parallell med eller vinkel­rät mot en (ofta) naturlig grund­riktning spec. om något som av­viker från lod­rät el. våg­rät riktning
MOTSATS rak 1 JFR skev, 2vind
jul­granen var ganska sned; bok­stäverna var sneda och vinda; kvällssolens sneda strålar; tavlan hängde snett (adverbial); han satt snett bak­om henne (adverbial)
äv. bildligt, spec. som inne­bär bristande jäm­vikt eller symmetri
snedbelastning; snedfördelning
en sned social struktur; en sned könsfördelning
spec. äv. fel, fel­aktig
det an­sågs snett att hög­avlönade fick de största löne­påslagen; det gick snett från början för projektet (adverbial)
spec. äv. var­dagligt irriterad
hon blev sned på honom när han kom för sent; ett snett leende
se/titta snett på någon/något vara förargad eller avund­sjuk på någon/någotnågra av konkurrenterna tittade snett på henne efter segern
sparka någon snett upp­åt göra sig av med en an­ställd genom att befordra honom/henne
belagt sedan 1501 (Arboga stads tänkebok); fornsvenska snedher; bildn. till snida
2sned ingen böjning
substantiv
i ut­trycketpå sned snett läge
tavlan hängde på sned
ibland med bi­betydelse av vädjan
hon lade huvudet på sned och såg bedjande på fadern
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska pa snedh