publicerad: 2021  
solgud sol­guden sol­gudar
sol|­gud·en
substantiv
so`lgud
gud som an­ses vara bärare av solens kraft
enligt indisk mytologi drogs sol­guden över himlen i ett sju­spann
belagt sedan 1529 Historia Trojana