publicerad: 2021  
solution solutionen solutioner
sol·ut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något ålderdomligt helt enhetlig blandning av vätska och annat ämne
spec. lösning av gummi i bensin anv. vid reparation av t.ex. cykel­slangar
en reparations­sats med solution, lagnings­lappar och sand­papper
belagt sedan 1894; av lat. solu´tio 'lösning', till sol´vere 'lösa'; jfr ur­sprung till solvent