publicerad: 2021  
sombrero sombreron, plural sombreror el. sombreroer
sombr·eror, sombr·ero·er
substantiv
sombre´ro
typ av hatt med mycket breda brätten och hög kulle särsk. vanlig i Latin­amerika
belagt sedan 1834; av spa. sombrero med samma betydelse, till sombra 'skugga'; jfr ur­sprung till umbra