publicerad: 2021  
somlig somligt
pronomen
[såm`-]
vanligen plur. en (obestämd) del av någon helhet
SYN. viss 1
somliga mediciner ger bi­verkningar; somliga bedömare an­ser ...
äv. i själv­ständig an­vändning
somligt i före­ställningen var rent ut sagt dåligt; somliga borstar tänderna fem gånger om dagen
belagt sedan 1335 (stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska sumliker; trol. av lågtyska sumlik med samma betydelse; nära besläktat med somt