publicerad: 2021  
sorl sorlet
sorl·et
substantiv
[så´rl]
svagt, ut­draget ljud (som) av litet, rinnande vatten­drag
vattensorl
sorlet från bäcken
spec. brus av (många) röster
JFR 2stim
premiär­publikens förväntans­fulla sorl
belagt sedan 1587; till sorla