publicerad: 2021  
sortering sorteringen sorteringar
sort·er·ing·en
substantiv
sorte´ring
det att sortera
sorteringsmaskin; sopsortering
sortering (av något)
sortering av sopor
äv. sortiment
god sortering av mjöl­sorter
belagt sedan 1751