publicerad: 2021  
spara sparade sparat, presens sparar el. spar
verb
spa`ra
1 behålla (något) som resurs för fram­tida behov genom att av­stå från omedelbar förbrukning särsk. med av­seende på pengar
MOTSATS slösa JFR investera, samla
sparare; sparkapital; sparpengar
någon sparar (något)
någon sparar (på/till något)
någon sparar (något)
någon sparar (till något)
spara i bank; spara i aktier; spara pengar till semestern; hon sparade lite av lönen varje månad; hon hade en sparad slant på banken
ibland med ton­vikt på resultatet med partikelnihop
någon sparar ihop något någon sparar ihop till något
spara ihop till en cykel; spara ihop en förmögenhet
äv. med av­seende på annan (för visst syfte) värde­full före­teelse behålla (något) för fram­tida behov
hon sparar på kapsyler; hon hade sparat håret i ett halv­år för att kunna sätta upp det
äv. behålla
hon sparade hans brev i flera år
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
spara tid; tack vare datorn sparar de in en massa arbete; mötet sparade en mängd onödiga telefon­samtal
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska spara, till spar 'sparsam'; gemensamt germanskt ord, besläktat med spatium
2 helt eller delvis av­stå från att an­vända eller förbruka något som ska räcka viss tid
någon sparar () någon/något
någon sparar () någon
någon sparar () något
spara energi; hon skulle spara champagnen till ett speciellt till­fälle
spec. med av­seende på kroppslig el. andlig resurs
JFR skona
spara på krafterna; han ville spara sina med­arbetare lite; hon tänker aldrig på att spara sig; maskinerna sparar arbets­kraft; han brukar inte spara på berömmet
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
sparasparande