publicerad: 2021  
spinal spinalt spinala
spin·al
adjektiv
spina´l
som har att göra med rygg­märg eller rygg­rad
spinalnerv
spinal muskel­atrofi
belagt sedan 1843; till lat. spi´na 'rygg­rad; tagg'